ПЕРША ЗОНА

Перша зона (центральна) – охоплює весь історичний центр міста, який характеризується надзвичайно щільною забудовою, цінною архітектурою, що має статус місцевої, національної та всесвітньої культурної спадщини, підвищеним інтересом з боку туристів і гостей міста, інтенсивною діловою активністю, а також зношеністю мереж, комунікацій, елементів архітектури і оздоблення.

ДРУГА ЗОНА

Друга зона (основна) – охоплює ареал, який характеризується як новою багатоповерховою забудовою, наявністю широких вулиць (проспектів) великої протяжності, високою і помірною діловою активністю, присутністю домінантних місць скупчення та напрямків переміщення мешканців і руху транспорту, наявністю великої кількості закладів соціально-культурного призначення, так і старою малоповерховою забудовою.

ТРЕТЯ ЗОНА

Третя зона (периферійна) – охоплює решту території міста, яка не увійшла в першу та другу зони, й характеризується в основному більш - менш однорідною щільною малоповерховою забудовою, яка була формована в різні періоди включно із нашим часом, слабкою діловою активністю, малорозвиненою інфраструктурою, протяжністю транспортних та інших комунікацій, одночасною наявністю великої кількості зелених та промислових зон тощо.